Online training grammatica

Wanneer jij weer met een frisse blik naar je Engelse taal  wilt kijken, is deze laagdrempelige online Grammatica training echt iets voor jou.
Vanuit deze basis kun je dan langzaam de kennis weer uitbreiden.

Probeer nu de "GRATIS" eerste module grammatica!


De Engelse Tegenwoordige Tijd

Er zijn vier soorten tegenwoordige tijd in het Engels. Gebruik de tegenwoordige tijd om over iets te praten dat op dit moment gebeurt of dat op dit moment en op ieder moment waar is.

Simple present om gewoontes en algemene waarheden uit te drukken.

Present continuous om over een handeling te praten die op dit moment aan de gang is.

Present perfect voor herhaalde handelingen, handelingen waar de niet niet van belang is, en handelingen die in het verleden begonnen zijn maar nog niet voltooid zijn.

Present perfect continuous om over voortdurende handelingen te praten waar zowel de procedure als het resultaat belangrijk van zijn.

De Engelse Verleden Tijd

Er zijn vier soorten verleden tijden in het Engels. Ze worden gebruikt om dingen die in het verleden begonnen en geëindigd zijn te beschrijven, of dingen die in het verleden begonnen zijn en nog doorgaan in het heden.

Simple Past voor handelingen die in het verleden begonnen en eindigden.

Past Continuous voor handelingen in het verleden begonnen en doorgaan in het heden.

Past Perfect voor handelingen die begonnen en eindigden in het verleden, voorafgaand aan een andere handeling die ook in het verleden plaatsvindt.

Past Perfect Continuous voor handelingen die bezig waren in het verleden, maar onderbroken werden door een andere handeling in het verleden.De Engelse Toekomende Tijd (Future)

De eenvoudige toekomende tijd verwijst naar een tijd die later is dan nu, en drukt feiten of zekerheid uit. In dit geval is er geen 'standpunt'. 

In het moderne Engels krijgt will de voorkeur boven shall. 'Shall' wordt vooral gebruikt met I en we om een aanbod of een suggestie te doen, of om advies te vragen. Met de andere personen (you, he, she, they) wordt ´shall' alleen gebruikt in literaire of poëtische situaties, bijv. "With rings on her fingers and bells on her toes, She shall have music wherever she goes."

Modal verbs & Phrasal Verbs

Modale werkwoorden ' kunnen' en ' in staat zijn tot'. 

Functies van de Engelse modale werkwoorden

Toestemming: can, could, may, might

Vaardigheid: can, could

Verplichting: must, ought to, should

Verbieden: must not

Gebrek aan noodzakelijkheid: need not Advies: should, ought to, advice

Mogelijkheid: can, could, might | Kans: mightBedrijven die al samenwerken met Jet zijn o.a.


Engels met Jet
Keizerstraat 21

7411 HD Deventer
- The Netherlands-

kvk 55052282
06-46926541