Brons Programma Engelse training Prive (A1)

Doelstelling

De cursus is erop gericht om aan de hand van specifieke thema’s uw spreekvaardigheid op een hoger niveau te brengen.

Kosten

€ 425, 00 lessen van 1,5 uur (dagen/tijden in overleg met de docent)

Niveau

U heeft ooit op school al Engels op een basisniveau gehad, maar dat al langere tijd niet toegepast.

Intake

Voordat de lessen beginnen houden we een telefonische intake. Aan de hand hiervan, uw Engelse taalniveau en de wensen voor de lessen, maken we een lesprogramma of kiezen we een bepaalde methode, aangevuld met onderwerpen die voor u belangrijk zijn.
Na de intake ontvangt u van ons een offerte. Indien u hiermee akkoord gaat kunnen de lessen beginnen.

Duur en frequentie

De lessen duren in de regel minimaal 1,5 uur. In overleg met de docent bepaalt u de tijdsduur van de lessen, het aantal lessen per week, en of de lessen op een vast tijdstip plaats vinden.


Locatie

Met de docent spreekt u af waar de lessen plaatsvinden. Afhankelijk van de voorkeuren van de betreffende docent kan dat bij u thuis zijn, bij de docent thuis, op locatie van Engels met Jet aan de Keizerstraat 21 in Deventer.