Zakelijk Engels met Jet

We blunderen wat af ...

Nog maar een paar weken geleden stonden de kranten er weer vol van: "Nederlanders uitgeroepen tot beste beheersers van de Engelse taal..." te weten, van de landen waar het Engels niet voertaal nummer 1 is. Een prachtig compliment en zeker deels ook waar. Ondanks dat vele onderzoekers de lofzang blazen over het 'geweldige' gebruik van het Engels door Nederlanders, moet ik u toch teleurstellen. We blunderen wat af op de werkvloer.
Pak een willekeurige CV en wij Nederlanders spreken alle talen zeer goed tot vloeiend. In prachtige letters, het liefst in bold en extra groot weergegeven prijkt bovenaan veel CV's:

“Ik spreek Engels/Spaans/Frans/Duits.."

we blunderen wat af

we spreken namelijk altijd allemaal minimaal  vier talen omdat we deze toevallig in ons pakket moesten volgen 
in het voortgezet onderwijs. Is deze zelfoverschatting nou iets dat typisch behoort bij ons Nederlanders? of is die mythische talenkennis van de Nederlander een schot in open doel?

"Are we all playing the Dutch Card?"The highly entertaining vocab of the Dutch!...

"uhh - yes, but dat is different koek..."  

"again the same song..." 
" I let you smell a fart..."
" Do you have a plaster for my bleeding finger?"
" When I have to give a presentation I clap close"

Als Corporate Business Coach kan ik er een boek over schrijven-
Het ontbreken van de woordenschat bij veel Nederlanders valt direct op en dat onderscheidt ons ook echt van de echte Engelstaligen. Wanneer je het middelbare schoolniveau wilt ontstijgen en echt serieus genomen wilt worden op hoog niveau moet je tussen de 20.000 en 35.000 Engelse woorden beheersen. 

Test Jezelf!

Stop using "ING" all the time!

De Nederlanders houden van alle Engelse woorden die eindigen op -ING en we passen deze vorm (present continuous versus present simple) dan ook het liefst overal toe waar hij niet hoort.


The Dutch are in love with ‘ing’.
It goes a little something like this, “I am working for the KLM and we are flying all around the world and I am staying at nice hotels and I am eating in good restaurants…” Technically, this sentence isn’t wrong. The ‘ing’ form, the present continuous, is indeed English. But we only use it when the action is happening right now, or when it’s temporary. Your profession, your place of residence, these things are more permanent so you’ll want to use the present simple tense: I work for KLM and we fly all over the world and I stay at nice hotels and I eat in good restaurants.

Unusual language use...

Vaardigheid in een taal is niet alleen afhankelijk van een toereikend vocabulaire of voldoende grammaticaal inzicht. Taalgevoel is net zo belangrijk, zodat de zinnen niet op een machinevertaling lijken. Vooral als Nederlanders zakelijk moeten typen, krijg je een hele hoop onbruikbare derrie, getuige het volgende fragment:

“Meaning, we are responsible for all costs and risks. Therefore, we pay the supplier in order to arrange the transportation. Besides, xxx will be our insurer. In case the products do not arrive as agreed, we will use the guarantee YFA is offering if possible. Otherwise, we will have to contact our insurer. However, this will take lots of time.”

Het gebruik van structuurwoorden zoals ‘however’, ‘therefore’, ‘besides’, komt je na twee keer al de keel uit in dit fragment. Klopt, het leent zich vooral voor zakelijke teksten, maar daar slaan we dan vaak weer in door!