Cultuurverschillen in Communicatie


Internationale cultuurverschillen:

Iedereen die werkt in een organisatie die geworteld is in bijvoorbeeld Nederland met vestigingen in het buitenland, of veelvuldig met buitenlandse collega’s of klanten over de mail of telefoon communiceert, kan over internationale cultuurverschillen en de issues die dat oplevert, meepraten. Onvoldoende besef van elkaars culturele achtergrond kan leiden tot misverstanden, irritaties en conflicten. En hoewel landen uiterlijk steeds meer op elkaar lijken, betekent dit nog niet dat culturen dichter naar elkaar toe zijn gegroeid. Besef en kennis van elkaars culturele achtergrond is een must om elkaar te begrijpen. Cultuur wordt wel omschreven als de collectieve programmering van de geest die de ene groep of categorie mensen van de andere onderscheidt. Cultuur verschaft context en bepaalt hoe men dingen waarneemt en welke betekenis men ze toeschrijft. In deze workshop worden diverse culturele dilemma’s uitgediept.

 

"Culture is the way in which a group of people solves problems and reconciles dilemmas’. "
- Edgar Schein in ‘Organizational Culture and Leadership’.

 

AANPAK

Als deelnemer aan deze training krijgt u de inzichten, instrumenten en vaardigheden aangereikt om constructief te leren omgaan met cultuurverschillen in het internationale zakendoen. De in deze training te verwerven vaardigheid is die van het verzoenen van culturele tegenstellingen. Dit door de vertaalslag te maken naar het universele beginsel dat achter deze culturele tegenstelling ligt. Het achterliggende houdingsaspect wordt gekenmerkt door bewustwording, begrip en respect voor andere culturele identiteiten. Praktisch wordt het gewerkt met vele voorbeelden uit het internationale bedrijfsleven. Verder is er ruimte in het programma om eigen casuïstiek in te brengen en te bespreken.


Locatie & kosten

Voertaal in de workshop:

Nederlands 

Investering:

Per deelnemer bedragen de kosten € 195,00, inclusief lunch.

Duur:

De ééndaagse workshop duurt van 09.00 uur tot 16.30 uur.

Data & locatie:

Zaterdag 18 januari 2020 - Amsterdam

Zaterdag 25 januari 2020 - Utrecht

Zaterdag 01 februari 2020 - Apeldoorn

 

INHOUD:

 

  • Cultuur als context
  • Hoe cultuur ontstaat en wat het ‘is’
  • Ontcijferen van de cultuur
  • Internationale cultuurverschillen in taal
  • Casus: Did the Pedestrian Die?
  • De cultuurdimensies van Trompenaars & Hofstede
  • Verzoenen van cultuurdilemma’s
  • Eigen casuïstiek

Culturele Vaardigheden voor Vertalers

Tijdens deze training leren vertalers Engels alles over de culturele achtergronden van belangrijke spelers op de markt zoals India, China, de VS, de UK, Europa en Afrika. Alle relevante culturele verschillen komen aan bod. (training wordt gegeven deels in NL /EN )

 

€ 195,00
Bedrijven die al samenwerken met Jet zijn o.a.


Engels met Jet
Keizerstraat 21

7411 HD Deventer
- The Netherlands-

kvk 55052282
06-46926541